Skip to main content

Oslo Produksjon & Tjenester (OPT)

OPT er leverandør av en rekke produkter og tjenester til bedrifts- og privatmarkedet, samtidig som de skaper gode arbeidsplasser for mennesker som ellers kan bli stående utenfor arbeidsmarkedet.

Avsluttet prosjekt vår 2022
Produksjon: Ascentia AS

OPT er en arbeidsmarkedsbedrift med ca. 250 faste ansatte. De er eid av Oslo Kommune, og skal ivareta arbeidstakere, deltakere og ansattes ulike behov for utvikling, tilrettelegging og arbeid.

Hovedmålsetningen med filmene for kunden er å rekruttere flinke folk både på VTA og som ordinært ansatte. De ønsker å vise frem profesjonaliteten, bredden og mulighetene i fag-/arbeidsområdene de har.

Se filmene her: