Skip to main content

Matindustriens Opplæringskontor

Pågående prosjekt. Produksjon av 10 filmer. Målet for kunden er å rekruttere fremtidige fagarbeidere til matindustrien og synliggjøre hva og hvem de er.

Pågående prosjekt høst 2022
Produksjon: Ascentia AS

Formålet til Matindustriens Opplæringskontor er å utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere innen de fag som medlemsbedriftene til enhver tid har behov for, samt bidra til å utdanne voksne arbeidstakere med sikte på å ta fagbrev. 

Målet med filmprosjektet er å rekruttere fremtidige fagarbeidere til matindustrien og synliggjøre hva og hvem de er. Det viktigste er ikke å få vist frem produktene, men hva som brukes av teknologi og kompetanse for å få lagd det. Det er faget, jobben og gjerne lærlingen som står i fokus.

Noen av medlemsbedriftene vi filmer hos er: Diplom-Is, Arcus, Lantmännen Cerealia, Lantmännen Unibake, Mondelèz Norge Production (Freia), Coca Cola, Tine, Ringnes, Bakehuset mfl.